23 Th1

Công ty Điện – Điện tử Mê Trần Bình Xuyên tham dự Hội chợ giao thương ngành chế tạo Hà Nội 2018

Hội chợ giao thương ngành chế tạo Hà Nội 2018 là sự kiện giao thương chuyên ngành nơi các doanh nghiệp chế tạo và các doanh nghiệp liên quan đem các sản phẩm muốn đặt hàng, muốn bán hàng đến trưng bày, kết nối với đối tác để mở rộng mạng lưới đặt hàng nguyên vật liệu, phụ tùng hay mạng lưới bán hàng của doanh nghiệp.

Hội chợ năm nay dự kiến có 140 doanh nghiệp tham gia, là các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam, Asean, Trung Quốc, Đài Loan, Hongkong,…

Thời gian tổ chức: Trong hai ngày 08 và 09 tháng 3 năm 2018.

Địa điểm: Cung Triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia (Số 01 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Với mong muốn trao đổi thông tin, mở rộng mạng lưới khách hàng và nhà cung cấp, Công ty Điện – Điện tử Mê Trần Bình Xuyên tham gia Hội chợ ở vị trí gian hàng A15.

Tại Hội chợ, công ty sẽ trưng bày các sản phẩm mới nhất cùng mô hình hệ thống máy móc công nghệ hiện đại của mình.