Giới thiệu công ty

Mê Trần Bình Xuyên có trụ sở tại Khu công nghiệp Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam là một công ty thành viên của tập đoàn Mê Trần có hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất Wire Harness.
 

Sứ mệnh

Đóng góp cho ngành công nghiệp Việt Nam và xã hội Việt Nam những sản phẩm được làm ra bởi công nghệ cao, góp phần làm thay đổi hình ảnh doanh nghiệp Việt.

Triết lý kinh doanh

Tạo ra Giá trị gia tăng bền vững (Giá trị tài chính & phi tài chính) cho người lao động, công ty và xã hội.

Phương châm hoạt động

1. Con người là gốc của doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng đời sống, cải thiện môi trường để nhân viên có thể yên tâm làm việc.

2. Liên tục cải tiến SQCDE, nâng cao mức độ thỏa mãn của khách hàng.

3. Triệt để tuân thủ pháp luật, đóng góp vào sự phát triển của xã hội.