Máy móc thiết bị

Tên máy Xuất xứ Chức năng Số lượng (pcs)

Máy gia công dây điện

Japan Cắt dây, xỏ wire seal, dập terminal tự động 4
Japan Cắt dây, xoắn-nhúng thiếc, dập terminal tự động 1
Japan Cắt dây, dập terminal tự động 2
Switzerland Cắt dây, xỏ wire seal, dập terminal tự động 1
Switzerland Cắt dây, xoắn-nhúng thiếc, dập terminal tự động 1

Máy cắt dây

Switzerland Cắt, tuốt vỏ, xoắn dây tự đông 1
Japan Cắt, tuốt vỏ, xoắn dây tự đông 2
China Cắt, tuốt vỏ dây tự đông 1

Máy hàn điện trở

Japan Hàn điện trở 1
China Hàn điện trở 1

Máy dập bán tự động

Italy Dập terminal bán tự động, dập Joint 1
Taiwan Dập terminal bán tự động, dập Joint 31
China Dập terminal bán tự động, dập Joint 1
Máy xoắn dây Việt Nam Xoắn dây 1